Wademekum wyborcy - kto może wziąć udział w wyborach

Artykuły » Wademekum wyborcy - kto może wziąć udział w wyborach

Kto może wziąć udział w wyborach do rad osiedli? Jak oddaje się głosy? Ile musisz mieć lat, żeby głosować. Na te i inne pytania odpowiedź tutaj znajdziecie.

Wrocław. Tu mieszkam – tu decyduję 

Zaangażuj się w życie swojego osiedla! Weź udział w wyborach do rad osiedla, bo sprawna i przyjazna rada osiedla to szansa na poprawę jakości życia i korzystne zmiany w Twoim najbliższym otoczeniu. Nie uczestnicząc w wyborach, pozbawiasz się wpływu na miejsce, w którym mieszkasz.

Jak wziąć udział w wyborach do rad osiedli? 

W wyborach do rad osiedli głosować mogą osoby, które ukończyły 18 lat, są obywatelami Polski lub UE oraz są ujęte w stałym rejestrze wyborców we Wrocławiu. Tylko osoby wpisane do stałego rejestru wyborców zostaną ujęte w spisach wyborców w dniu głosowania!

Wyborco! W celu wzięcia udziału w wyborach zadbaj o to, aby być ujętym w stałym rejestrze wyborców Miasta Wrocławia. Jeśli jesteś zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu lub zostaniesz wpisany do stałego rejestru wyborców Miasta Wrocławia, możesz zarówno kandydować na radnego osiedlowego, jak i głosować w wyborach do rad osiedli.

Jeśli będziesz ujęty w rejestrze wyborców Miasta Wrocławia, będziesz również ujęty w spisie wyborców w dniu głosowania.

Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców z urzędu. Wyjątkiem jest Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały we Wrocławiu. 

Uwaga! Wyborcy:

  • stale zamieszkali we Wrocławiu bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkali, ale przebywający stale we Wrocławiu, 

zostaną wpisani do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą w tej sprawie pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Wydziale Spraw Obywatelskich, Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców, mieszczącym się przy ul. G. Zapolskiej 4 (pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8.00 do 15.15) i udokumentują swoje stałe zamieszkiwanie poprzez dołączenie do wniosku np. tytułu prawnego do lokalu (akt własności, umowa najmu), rachunków za prąd lub gaz dot. zamieszkiwanego lokalu. Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkiwania mogą być również np. posiadanie zameldowania na pobyt czasowy oraz zeznania świadków. W przypadku powoływania się na zeznania świadków należy zgłosić się w Urzędzie ze wskazanymi świadkami w celu ich przesłuchania. 

Wyborco! Jeżeli stale zamieszkujesz na obszarze Wrocławia pod innym adresem, niż adres Twojego zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu, i chcesz głosować tam, gdzie faktycznie zamieszkujesz, też możesz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w sposób opisany wyżej. 

Opis procedury i formularz wniosku o wpis do rejestru znajduje się na stronie bip.um.wroc.pl: rejestr-wyborcow-wpis-do-rejestru-wyborcow 

Jeżeli:

  • wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego,
  • zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granice Polski,

zostałeś skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz ujęty w spisie wyborców, nawet jeśli jesteś zameldowany na pobyt czasowy we Wrocławiu. 

Wyborco! Możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców. Możesz to zrobić w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul. Zapolskiej 4 w godz. 8.00 – 15.45, pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00 – 15.45 oraz al. Kromera 44 w godz. 8.00 – 15.15, które są czynne od poniedziałku do piątku. 

Jeżeli nie jesteś pewny, na jakim osiedlu mieszkasz, możesz to sprawdzić, korzystając z mapy osiedli przygotowanej przez System Informacji Przestrzennej.

Mapa dostępna jest na stronie: geoportal.wroclaw.pl/osiedla/.  

Lista osiedli wraz z wykazem ulic, które obejmują: geoportal.wroclaw.pl/poi/r/Osiedla 

Zostaniesz ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla Twojego adresu stałego zamieszkania, tj. tam gdzie jesteś wpisany do stałego rejestru wyborców. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy, będziesz mógł to sprawdzić. Miejska Komisja Wyborcza do dnia 9 marca 2017 r. poda do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

Każdy wyborca może uzyskać informację o ujęciu w spisie wyborców. W okresie od 10 do 14 kwietnia 2017 r. spisy wyborców będą udostępnione w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul. Zapolskiej 4 w godz. 8.00 – 17.15, pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00 – 17.15 oraz Al. Kromera 44 w godz. 8.00 – 15.15. 

Uwaga! W przypadku zgłoszenia za małej liczby radnych w okręgu wyborczym lub takiej liczby, która jest równa liczbie mandatów w danym okręgu – nie będą przeprowadzane wybory. O tym, czy taka sytuacja ma miejsce na Twoim osiedlu, dowiesz się na stronie bip.um.wroc.pl po 24 marca 2017 r. 

Wyborco, pamiętaj!  W wyborach do rad osiedli:

  • nie wydaje się zaświadczeń o prawie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania (nie będziesz mógł głosować w innym obwodzie głosowania, niż ten, w którym jesteś ujęty w spisie wyborców),
  • nie możesz głosować przez pełnomocnika,
  • nie możesz głosować korespondencyjnie. 

Wybory odbędą się 23 kwietnia 2017 r. (niedziela) w godz. 8.00-20.00. Głosujesz osobiście w lokalu wyborczym. Pamiętaj, aby udając się do lokalu wyborczego, wziąć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Głosujemy przez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata lub wybranych kandydatów (nie więcej niż mandatów w okręgu wyborczym – będzie to określone na karcie do głosowania). Dodatkowo informację dot. liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, w którym głosujesz, uzyskasz w dniu głosowania w lokalu wyborczym oraz na stronie bip.um.wroc.pl. Obecnie trwają konsultacje w tym zakresie. Wykaz granic okręgów i obwodów głosowania ukaże się wkrótce.