Co może RO?

Artykuły » Co może RO?

 

 

Co może Rada Osiedla?

Miasto mówi:

"Podstawowym zadaniem rady osiedla jest wspieranie działań mających na celu poprawę życia mieszkańców. Rada może np. wystąpić do władz Miasta z wnioskiem o powstanie na osiedlu nowego domu kultury, szkoły, przedszkola, czy ośrodka sportu. Może podjąć inicjatywę w sprawie zmiany w rozkładzie jazdy MPK lub organizacji ruchu na osiedlu, o stworzenie miejsca zieleni służącego okolicznym mieszkańcom. Rada osiedla opiniuje także ilość i lokalizację punktów sprzedaży alkoholu na osiedlu, jak też może wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada zarządza finansami osiedla przyznanymi z budżetu miasta (w 2016 r. do rad osiedli trafiło ok. 1,8 mln zł) oraz występuje o dodatkowe środki na działania społeczne w tym świetlice środowiskowe, kluby seniora, festyny, imprezy okolicznościowe (w 2016 r. było to ok. 1 mln zł). Wszystkie te zadania realizuje we współpracy z władzami Miasta, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osiedlami.

Mimo że rada osiedla jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, może mieć realny wpływ na jakość życia na osiedlu. Aktywni radni osiedlowi mogą wystąpić o dotacje na działania na rzecz mieszkańców, np. zamontowanie progów zwalniających, utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych, zmiany w komunikacji publicznej. Co roku Gmina Wrocław analizuje również wnioski rad osiedli w sprawie większych inwestycji (tzw. karty inwestycyjne). Mogą one dotyczyć np. powstania nowej szkoły, ośrodka sportu, placu zabaw czy parku.

Rada osiedla opiniuje kluczowe dla mieszkańców kwestie zw. z komunikacją miejską czy inwestycjami na osiedlu. Rada dysponuje własnym budżetem, może też wystąpić o dotację lub dofinansowanie na konkretne projekty."